Så har ansökan till SKK gått iväg
och de fina namnen (som flera av er fått välja ska printas in i deras stamtavlor)
lyder som följer
Nikan, Dyami, Paco, Nosh – är grabbarnas namn

Wachiwi, Dakota, Kimi, Ahyoka, Wuti, Taini Shima -är flickornas namn

namnet inramas av Vassruggens ……… of Copper, efter fina pappa Copper.
smiley